چند دقیقه قبل تماس گرفتن و گفتن زنگ زدیم عید رو تبریک بگیم اما هر وقت آسمان خانم اجازه بدن به صورت رسمی بیایم خاستگاری!

بازم دست نگه دارم یا بگم بیان هوم؟!

دی:

راستی عیدتون مبارک💜💜